Seminar “Jačanje zaštite potrošača u opštini Bor” – Udruženje Pokret potrošača Bor

Udruženje Pokret potrošača Bor organizovalo je u Opštinskoj upravi u Boru jednodnevni seminar, sa temom projekta “Jačanje zaštite potrošača u opštini Bor”, za usluge od opšteg ekonomskog interesa u Opštini Bor.

U usluge od opšteg ekonomskog interesa spadaju sve javne usluge koje građanima pružaju javna preduzeća.

Predavač na seminaru bila je Jovanka Nikolić, diplomirani pravnik i predstavnik Asocijacije potrošača Srbije (APOS). Seminar je održan sa ciljem da edukuje zaposlene u javnim i komunalnim preduzećima koja posluju u Opštini Bor o njihovim obavezama, koje se moraju ispoštovati po Zakonu, kako bi krajnji potrošači bili zadovoljni. Takođe, govorilo se i o obvezama potrošača.

Bilo je reči o komunalnim uslugama od opšteg ekonomskog interesa, o uslovima za podnošenje reklamacije potrošača, kao i o načinu na koji se ona može podneti, kakva je uloga lokalne samouprave, koja su prava i obaveze preduzeća koja pružaju ove usluge i slično.

Udruženje Pokret potrošača Bor

U narednom periodu obrađivaćemo pojedinačno ove teme, odnosno teme koje su direktno vezane za nas potrošače, odnosno krajnje korisnike.

Podelite vest sa vašim prijateljima i pratite nas na facebook stranici Kupi u Boru.