Na svetski dan potrošača potražili smo odgovore od tržišne inspekcije

15. mart se u Srbiji i u svetu obeležava kao Svetski dan prava potrošača. Odeljenje tržišne inspekcije Bor, koje po mesnoj nadležnosti vrši kontrolu na teritorijama opština Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo, tokom 2017. primilo je 115 prijava nezadovoljnih potrošača. Od toga, 39 prijava se odnosilo na potrošačke probleme, 22 prijave odnosile su se na povredu prava reklamacije kupljenih proizvoda.

Prema podacima borske tržišne inspekcije, u 2017. godini bilo je:

 • šest prijava zbog neisticanja cena,
 • jedna zbog prodaje duvana, pirotehnike i alkohola maloletnim licima,
 • 22 zbog povrede prava reklamacije kupljenih proizvoda,
 • jedna se odnosila na nepošteno poslovanje u smislu odredabe Zakona o zaštiti potrošača,
 • jedna se odnosila na prijavu na daljinsku trgovinu i
 • osam prijava koje su se odnosile na usluge od opšteg ekonomskog interesa.

Sve reklamacije na  području gradova Borskog okruga mogu se prijaviti pozivom na broj telefona 030/427-511 od 7:30 do 9:30 sati. Reklamacije se mogu podneti i putem maila trzisna.bor@mtt.gov.rs.

Brošuru koja upoznaje građane o pravima zaštite potrošača pogledajte ovde. Potrošači se tržišnoj inspekciji mogu obratiti kada:

 1. trgovac nije jasno istakao cene na proizvodima i u cenovniku usluga,
 2. ih trgovac nije obavestio o svojstvima robe, o načinu plaćanja, o načinu i roku isporuke robe, o načinu na koji postupa po prigovoru potrošača, ali sve to pre nego što su kupili robu,
 3. ih je trgovac obmanuo i neistinito prikazao svoj proizvod ili uslugu i slično,
 4. su videli da trgovac prodaje maloletnicima alkoholna pića i cigarete,
 5. im trgovac bez njihovog prethodnog pristanka šalje na njihovo ime SMS poruke, kataloge i drugo,
 6. im trgovac nije dao račun za kupljenu robu ili izvršene usluge,
 7. im trgovac nije predao obrazac za odustanak od ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija,
 8. im trgovac šalje robu koju nisu naručili i traži da plate tu robu,
 9. im daje garanciju za proizvod koja je kraća od zakonske (2 godine),
 10. su izjavili reklamaciju trgovcu na saobraznost robe/usluga, ali im trgovac nije odgovorio najkasnije u roku od 8 dana, ili nije rešio reklamaciju u skladu sa svojom odlukom uz njihovu saglasnost najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu,
 11. ih je trgovac nezakonito isključio sa distributivne mreže struje, gasa, telefona.

Izvor informacije: IST Media