Pokret potrošača Bor daje odgovor građanima za pravo na žalbu i reklamaciju

Pokret potrošača Bor održao je konferenciju za štampu u ispred Borskog upravnog okruga sa ciljem da kroz svoj projekatJačanje zaštite potrošača u opštini Bor“ , nas građane Bora i upozna sa pravima oko zaštite potrošača, kao i na pravo na žalbu i reklamaciju.

Tačan naziv projekta je Jačanje zaštite potrošača u opštini Bor – vodič kroz inspekcije, pravo na žalbu i reklamaciju usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Problem počinje od činjenice da većina Borana i ne zna koje inspekcije postoje u Boru. Ne znaju ni gde su kancelarije onima koje postoje.

Nisu upoznati ni sa pravima koja imaju, niti na koji način mogu da ih ostvare, za šta mogu da podnesu neku žalbu, kao i reklamaciju.

Iz tog razloga pokrenut je njihov projekat, koji ima za cilj da odgovori na pitanja građana i da pruži sve neophodne informacije koje mogu biti od koristi.

“Prvo obraćanje javnosti povodom ovog projekta pravimo ispred sedišta Borskog upravnog okruga, jer se baš ovde nalaze mnoge inspekcije koje su nadležne za nadzor, a to ljudi ne znaju.

To su tržišna, poljoprivredna, sanitarna, veterinarska i turistička inspekcija.

U zgradi gde se nalazi Javno preduzeće za stambene usluge, smeštene su komunalna, saobraćajna, ekološka i građevinska inspekcija.

Kroz ovaj projekat uradićemo brošuru “Vodič kroz inspekcijske službe”, koja će sadržati sve podatke o delokrugu rada svake inspekcije, kao i kontakt podaci, pa će svaki potrošač moći da ima sve te neophodne informacije na jednom mestu”, rekao je Zoran Andrejić (predsednik Pokreta potrošača u Boru).

Kroz ovaj projekat posebna pažnja biće posvećena članu 92. Zakona o zaštiti potrošača koji kaže da, svaki pružalac usluge od opšteg ekonomskog interesa (javna preduzeća i ostali subjekti koji vrše usluje od javnog značaja) moraju da imaju:

  1. besplatnu telefonsku liniju za komunikaciju sa korisnicima usluga (građani),
  2. da vode knjige gde se evidentiraju reklamacije,
  3. komisiju koja rešava reklamacije.

U Boru samo jedno javno preduzeće ispunjava sve ove navedene uslove.

Podelite ovaj tekst sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Zapratite našu stranicu Kupi u Boru na facebook-u i na instagramu.