Novo na sajtu – ostavite svoj utisak o trgovcu ANONIMNO

Portal www.kupiuboru.rs omogućio je svim posetiocima (potrošačima) da ubuduće mogu ostavljati ANONIMNO svoje komentare, primedbe i preporuke o firmama čijim proizvodima i uslugama su bili zadovoljni ili nezadovoljni.

Svaki komentar koji čitalac pošalje biće javno objavljen na portalu i ostaće nepotpisan, dakle biće zagarantovana anonimnost potrošača. Firma kojoj komentar bude upućen, bilo da je on pozitivan ili negativan, biće obaveštena o tome.

Firma koja dobije pozitivan komentar biće pohvaljena. Ukoliko je komentar negativan, ta firma će takođe biti obaveštena, kako bi poboljšala svoje poslovanje, smanjila kritike i negativna iskustva budućih kupaca.

Glavna ideja ove aktivnosti je da se svi posetioci upute na pravo mesto gde mogu iskazati svoje nezadovoljstvo, odnosno da se obrate Udruženju potrošača ili nadležnoj inspekciji, koja će im pomoći da reše svoj problem.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, za ove informacije koje su veoma korisne i bitne široj javnosti, nije potrebno ostavljati lične podatke (ime, prezime, broj lične karte, matični broj…).

POGLEDAJTE OVDE  dosadašnje utiske.