Koliko su u Boru za osobe sa invaliditetom i majke sa kolicima za bebe pristupačne institucije i prodavnice

Loš ili otežan pristup mnogim pešačkim prelazima, stambenim i javnim objektima, samo su neki od problema sa kojima se osobe sa invaliditetom i majke sa kolicima za male bebe susreću.

Ovo je evidentan problem, za koji bi opština trebalo da se pronađe dugoročno rešenje. Ovim ljudima treba se olakšati kretanje i pomoći u prevazilaženju svakodnevnih prepreka.

Osobe sa invaliditetom imaju otežan prilaz pojedinim javnim institucijama.

Mnoge javne institucije, većina škola i vrtića, apoteke, banke, prodavnice i slično, najčešća su mesta gde kolica veoma otežano ulaze ili uopšte ne mogu da uđu. Razlog je očigledan – ne postoji odgovarajući prilaz za kolica, nepokretne ili slabo pokretne osobe.

osobe sa invaliditetom

Ne može se baš reći da nigde u gradu nije omogućen pristup. Ispred mnogih institucija postavljene su rampe za prilaz osobama sa invaliditetom. To su dobri primeri.

Ali postoje i druge, veoma bitne institucije za građane, gde je veoma uočljivo da one i dalje nedostaju.

Možemo prvo spomenuti neke od dobrih primera u gradu.

Iako sve više ljudi koristi elektronsko bankarstvo za plaćanje računa, još uvek ima onih koji se nisu odvikli od klasičnih metoda, uplatnice i pošte. Dobar primer je glavna pošta u centru grada, koja je jedina Pošta u gradu sa adekvatnim prilazom.

osobe sa invaliditetom

Ostali pozitivni primeri su:

 • rampa ispred Nacionalne službe za zapošljavanje,
 • PIO fond,
 • bioskop Zvezda,
 • Poreska uprava,
 • osnovne škole Vidovdan i Branko Radičević,
 • gimnazija i mašinsko-elektrotehnička škola,
 • ulaz za sportiste u ustanovi Sportski centar Bor,
 • Raiffeisen Banka (nema stepenice)
 • Opština Bor (od strane SUD-a),
 • Zoološki vrt.

Sa druge strane, na primer, u neke institucije osobe sa invaliditetom sprečene su da uđu zbog velikog broja stepenica:

 • Muzička škola,
 • Katastar,
 • Centar za socijalni rad,
 • JP za stambene usluge,
 • ostale.

U nekima ipak nije nemoguć prilaz, ali je otežan (Narodna biblioteka Bor, nekoliko banaka, nova pošta…..).

Jedan od boljih primera je Policijska uprava u Boru. Tokom februara 2017. godine Bor je dobio guseničara za savladavanje stepeništa i arhitektonskih prepreka za osobe sa invaliditetom.

Posvetiti pažnju ustanovama za zdravstvenu i socijalnu zaštitu osoba sa invaliditetom.

Posebna pažnja bi trebalo da se obrati na postavljavljanje nedostajućih rampi na ulazima u objekte zdravstvene i socijalne zaštite i apoteke.

Od institucija, bizaran primer je RFZO, koja zapravo ima prilaznu rampu. Može da se uđe, ali zbog nedostatka lifta nisu ljudi u mogućnosti da odu na sprat i overe knjižicu, podignu ili overe druga dokumenta, kojom ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i slično.

Olakšavajuća okolnost je nova mogućnost poručivanja zdravstvene knjižice elektronskim putem, kao i to što za mnoga dokumenta ponekad nije potrebno lično prisustvo, već mogu članovi porodice otići umesto njih.

Apoteke koje imaju prilagođen prilaz

Iako je primetno da u Boru ima puno apoteka, svim ljudima su one manje ili više potrebne, a najbitnije je da budu što bliže. Kada je potrebno da se kupi lek, da se overi recept, da se nabave sprave ili pomagalo za kretanje, bilo šta…. bez adekvatnog prilaza u pojedine (npr. zbog jednog ili dva stepenika pri ulazu) to je jedva moguće ili nemoguće.

Jedine apoteka (za sada) koje imaju prilagođen prilaz za kolica su apoteka Goodwill i ZUA Šeik Medical, koja se nalazi preko puta gradske bolnice.

osobe sa invaliditetom

U nekoliko ostalih, koje imaju veoma mala uzvišenja ili po jedan stepenik su apoteka u centru grada, zatim u Lilly, apoteke Živković i Vili ispod Tekijanke….

Mnogim svojim kupcima bi znatno olakšale kupovinu, samo kada bi obezbedile rampu.

Ostali dobri primeri – prodavnice i ostalo

Bolnica i Dom zdravlja imaju delimično prilaze za kolica, kao i lift, što malo olakšava pacijentima preglede kod lekara. Na odelenju ortopedije u Domu zdravlja nalazi se prodavnica Ortopom iz Niša, a to je zapravo jedina prodavnica ortopedskih pomagala u Boru. Radno vreme je od 08 do 14 časova svakog radnog dana.

Veoma dobri primeri za pozitivan odnos prema osobama sa invaliditetom i koje ispred svojih objekata imaju izgrađene ili postavljene rampe za prilaz su jedino ove prodavnice:

 • Maxi,
 • Idea (obadve prodavnice – u Robnoj kući i kod Zastave),
 • Tekijanka (obadve prodavnice – u Novoj tržnici i u NGC).

osobe sa invaliditetom

osobe sa invaliditetom

Kafići i rerestorani koji imaju obezbeđen prilaz do bašta ili ulaza u lokal, takođe su veoma dobri primeri solidarnosti, humanosti i potrebe da se ovim ljudima izađe u susret.

Hotel Albo, iako spada u poslovne hotele, veoma je dobar primer kako treba da izgleda objekat prilagođen osobama sa invaliditetom, ljudima koji se kreću uz pomoć pomagala i majkama sa decom u kolicima.

Od onih koji imaju prilaznu rampu izdvajaju se poslastičara Ćao Ćao i caffe Pub. Tokom toplih dana malo je drugačija slika o kafićima, pošto većina svoje bašte prilagodi, tako da odgovaraju svim gostima.

osobe sa invaliditetom

Još nekoliko slika sa pozitivnim primerima:

osobe sa invaliditetom

osobe sa invaliditetom

Mesare Matijević i Biftek nemaju prilagođenu rampu, ali imaju niske ulaze, zbog čega ulazak u ove prodavnice nije previše nemoguć.

Pozitivan primer, kako može i kako bi trebalo da izgleda

Ako se osvrnemo na druge gradove Srbije, možemo izdvojiti Vranje kao pozitivan primer. U Vranju je realizovan projekat za izgradnju prilaznih rampi za osobe sa invaliditetom na svim bitnim lokacijama u gradu.

Cilj je bio pomoć u prevazilaženju prepreka – da se što lakše i jednostavnije kreću kroz grad, da završavaju redovne obaveze, da šetaju, da se osećaju lepo.

Kako tamo izgleda uređena i prilagođena infrastruktura pogledajte ovde.

Da se vratim na početak, ovo su samo neki od problema sa kojima se svakodnevno susreću. Možda bi opština ovo trebalo da ozbiljno razmotri i nađe rešenje, uredi prilaze na saobraćajnicama, pešačim prelazima, da izgradi više rampi, obezbedi prevozna sredstva.

Isto važi i za prodavnice, apoteke i sve trgovine. Možda bi takođe trebalo da prilagode svoje prilaze i taj način pokažu podršku i više saosećanja.

 

Podelite ovaj tekst sa vašim prijateljima ili napišite u komentaru kakvo je vaše mišljenje po ovom pitanju.

Ukoliko je neka neka prodavnica ili institucija izostavljena, napišite je u komentaru. Sigurno će ljudima koji se susreću sa ovim problemima mnogo značiti.

Ovaj tekst nije sponzorisan.