Rokovi koje svaki potrošač treba obavezno da zna (dopunjeno)

Nakon kupovine neke robe ili usluge, sasvim je normalno da to što smo platili bude ispravno i delotvorno.  Kada je u pitanju roba, očekujemo da će biti ispravna i kvalitetna. Kada je u pitanju usluga, očekujemo sigurnost, da je pouzdana i delotvorna.

Ukoliko se ne ispune očekivanja, odnosno ako je roba nije ispravna ili usluga nije potpuna, svaki potrošač ima pravo da u nekom roku podnese prigovor, odnosno da iskoristi garanciju, da reklamira robu, da traži zamenu, da vrati robu, da zahteva povraćaj novca…

Ali, veliki je problem što ljudi, građani, nisu informisani o tome šta mogu da urade i koji su im vremenski rokovi za podnošenje bilo kakvog prigovora, u situacijama kada nisu zadovoljni. Zaista je nedovoljno pažnje posvećeno širenju svesti o problemima sa kojima se svakodnevno ljudi/potrošači suočavaju.

Rokovi koje svaki potrošač treba obavezno da zna

Zakon o zaštiti potrošača je veoma bitan za sve nas. Tačke ovog zakona odnose se upravo na ovakve situacije, kada je u pitanju ugovor, odnosno obavljena transakcija između potrošača (kupca, fitičkog lica) i prodavca (preduzetnik, pravno lice). Ne važi za obavljenu kupovinu između dva fizička lica.

Navešćemo sada rokove, koje prema Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošač bi trebalo da zna, naročito zbog sve češćih nedostataka nove kupljene robe (kvarova, oštećenja…), sve popularnije kupovine preko interneta i sličnih situacija:

  • 2 godine – imate pravo na popravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija),
  • 14 dana – imate pravo da se predomislite i vratite robu bez obrazloćenja, ali samo ukoliko ste naručili robu – preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima,
  • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju,
  • 15 dana – rok za rešavanje prihvaćene reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana),
  • 30 dana – rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči kupljenu robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno), u suprotnom – u obavezi je da vam vrati novac,

DOPUNA

  • 14 dana – rok u kome ptodavac mora da vam vrati novac za vraćenu robu, koja je kupljena na daljinu
  • 6 meseci – rok u kome imate pravo da robu koja nije ispravna zamenite ili tražite novac natrag. U tih šest meseci neispravna roba vam može biti i popravljena, ali izričito uz vašu saglasnost,
  • 30 dana – rok u kome je prodavac dužan da reši prihvaćenu reklamaciju, kada su u pitanju tehnička roba i nameštaj,
  • 500 hiljada dinara – za sve sporove koji su jeftiniji od 500.000 dinara su ukinute sudske takse.