Za robu plaćenu čekom i karticom – moguće pravo na reklamaciju

I bez fiskalnog računa potrošač može da ostvari pravo na reklamaciju. Ako je roba plaćena čekom ili karticom, onda postoji dokaz da je kupljena kod određenog trgovca. Kupac može da donese potvrdu sa svog računa u banci o plaćanju, a može i da traži da mu prodavac pronađe u svojoj evidenciji dokaz – da je upravo kod njega tog dana kupio proizvod.

Kada se potrošač požali na kvalitet robe koju je kupio, trgovac – da bi uopšte razmotrio njegov zahtev, odmah traži fiskalni račun. Ovi isečci veoma brzo izblede, pa se na njima ne vidi ni iznos, ni radnja, niti datum plaćanja. Otud i preporuka da se fiskalni račun, kopira da bio dokaz obavljene kupovine.

Roba se, međutim, može reklamirati i bez fiskalnog računa u originalu ili kopiji, jer postoje načini da se prodavcu dokaže da smo upravo njemu ostavili novac.

Kupac pri reklamaciji podnosi račun ili drugi dokaz kojim potvrđuje da je roba kupljena kod tog trgovca. U tom slučaju to je kopija računa, “slip”, u originalu ili kopiji. Ako potrošač nema nijedan relevantan dokaz da je roba kupljena od tog trgovca, onda trgovac može da odbije reklamaciju. Preporuka za najsigurnije i najlakše ostvarivanje prava je upravo dokaz o posedovanju računa.

Fiskalni račun ili njegova kopija, u drugom slučaju nisu jedini uslov za reklamaciju. I bez fiskalnog računa potrošač može da ostvari svoje pravo. Ako je roba plaćena čekom, ako je plaćena karticom, onda postoji trag da je kupljena kod određenog trgovca, kod koga je potrošač došao da se žali. Kupac može da donese potvrdu sa svog računa u banci o plaćanju, a može i da traži da mu prodavac pronađe u svojoj evidenciji dokaz da je upravo kod njega tog dana kupio određeni proizvod.

 

Izvor vesti: Paragraf.rs