Istraživali smo kako građani Bora mogu odjaviti grejanje

Istražili smo – kako odjaviti grejanje u Boru, korak po korak. Sveobuhvatno vodič za iskljčivanje sa sistema centralnog grejanja u Boru.

Nakon završetka grejne sezone mnogi građani se odlučuju da isključe grejanje. Neki smatraju da nije isplativo, već dosta skuplje od grejanja na drva, gas ili struju. Ali, veći problem i razlog otkazivanja centralnog grejanja je mahom nedostatak novca i loša materijalna situacija ljudi.

U Boru se grejanje plaća tako što se iznos raspodeli na ravnomerne mesečne rate i naplaćuje tokom cele godine, kao trošak grejanja. Istraživali smo kako se potrošači u Boru mogu isključiti sa sistema centralnog grejanja, odnosno, kako mogu isključiti grejanje u svom stanu. Prosečno godišnje, U Boru se na lični zahtev sa centralnog grejanja odjavi preko 300 domaćinstava.

Razlozi za prekid grejanja

Ima više razloga za odjavu sa centralnog grejanja, ali glavni i najčešći razlozi, zbog kojih se se građani Bora odlučuju na takav korak, su:

 1. građani nisu zadovoljni kvalitetom grejanja i pruženom uslugom,
 2. nisu zadovoljni odnosom cene koju plaćaju i kvalitetom isporučene toplotne energije ,
 3. nedostatak novca – nemaju mogućnosti i novca za plaćanje usluge tokom cele godine,
 4. u vlasništvu imaju više stanova koje ne koriste, pa se odjavljuju da bi izbegli duple troškove,
 5. vlasnici stanova žive u inotranstvu, a u gradu imaju prazne stanove.

Ko sve može da isključi grejanje?

Važno je znati da svaki potrošač ima pravo da isključi grejanje, ukoliko je vlasnik nekretnine. On ne može samoinicijativno da prekidanje grejanje – da skine radijatore, zavrne ventile i prestane sa plaćanjem. Može platiti stručna lica da to urade umesto njega ili može uraditi sam, ali prethodno mora prijaviti isključenje Toplani. Mora da podnese obrazac zahteva Toplani za dobijanje energetske saglasnosti i da takon ostvari pravo na prekid isporuke grejanja u budućnosti. Za sve radove koje izvodi  sam, Toplana nije odgovorna za eventualno nastalu štetu.

Takođe, radove mogu izvršiti i radnici Toplane, koji će doći i obaviti kompletan posao, što je ipak najsigurnije rešenje. Izlazak radnika na teren se naplaćuje po satu.

Kada i kako mogu da se podnesu zahtevi za prekid grejanja?

Ukoliko potrošači žele prestanak naplate, mogu podneti zahtev posle grejne sezone. Pravo mogu ostvariri od 01. jula tekuće godine, jer obračunski period za grejnu sezonu u Boru kreće od tog datuma. Grejna sezona traje od 04.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine, ali je obračunski period od jula. Svi zahtevi koji stignu pre ovog datuma, biće realizovani tek od jula.

Ukoliko građani ne žele više da se greju preko centralnog grejanja, već žele da ga isključe, mogu to učiniti na sledeći način:

 • neophodno je da u Toplifikaciji podnesu obrazac zahteva za isključenje i dobijanje energetske saglasnosti,
 • potrebno je zatim da podnesu i dokaz o vlasništvu nekretnine, odnosno stana gde žele da isključe grejanje,
 • potrebno je da podnesu dokaz o izmirenom poslednjem računu (do 01.07. tekuće godine),
 • moraju se platiti troškovi isključenja sa sistema daljinskog grejanja, koji zavise od broja i veličine radijatora u stanu, kući,
 • moraju se podneti dokazi o uplati, kako bi se ostvarilo pravo na odjavu i prekid isporuke toplotne energije.

Zahtev se potpisuje se kako bi se dobila energetska saglasnost za odjavu korišćenja toplotne energije. Ona je obavezna da bi građani Bora u svom stanu mogli da isključe grejanje. Izdavanje energetske saglasnosti čeka se nekolkiko dana i košta 456,00 dinara.

Troškovi isključenja sa sistema daljinskog grejanja zavise od cevi, broja radijatora u stanu ili kući, ali i od njihove veličine. Ovaj trošak iznosi do 4.000 dinara. U kućama od po 300-400 ili više m² cena troška isključenja je malo viša.

Procedura za lokale je koplikovanija i radi se po drugačijem principu.

Postupak isključenja

Nakon dobijanja saglasnosti, korisnik se obaveštava telefonskim putem. Ukoliko radove izvršavaju radnici Toplane, korisnici se upućuju na dalje korake. Korisnik mora da obezbedi ugradni materijal radnicima, koji dolaze da prekinu isporuku grejanja i postave ga na mestu radijatora.

Oni dolaze u stan sa radnim nalogom da odvoje radijatore, skinu ventile i ugrade čepove i mufne, odnosno plombiraju radijatore. Nakon toga, pravi se zapisnik o isključenju i o svim radovima.

Šta nije potrebno za prekid grejanja

Za sada, u Boru za prekid isporuke grejanja nije potrebno sledeće:

 • da Toplana proveri tehničke uslove i dostavi mišljenje o opravdanosti isključenja sa grejanja,
 • obezbediti saglasnost vlasnika susednih stanova i saglasnost  skupštine stanara zgrade, gde se isključuje grejanje,
 • elaborat sa detaljnim objašnjenjem, na koji će način u stanu biti isključeno grejanje, za šta se najčešće angažuju specijalizovane firme.

Distribucija i snabdevanje toplotnom energijom spada u javne usluge od opšteg ekonomskog interesa. To su usluge čije uslove, kvalitet i cenu određuje država i koje javna preduzeća pružaju građanima, kao krajnjim korisnicima.